Polityka prywatności

 

Ochrona informacji

ekkr.republika.pl przestrzega prawa do ochrony prywatności i gwarantuje wszystkim osobom logującym się i rejestrującym się w serwisie, że dane będą właściwie chronione zgodnie z przepisami polskiego prawa. Wszyscy użytkownicy serwisu ekkr.republika.pl pozostają anonimowi i tylko od decyzji użytkownika będzie zależało kiedy dokona on rejestracji lub logowania się w serwisie.
 
Udostępnianie informacji
ekkr.republika.plzbiera dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie). Informacje te są wykorzystywane przez ekkr.republika.pl w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Dane te są udostępniane zainteresowanym podmiotom, ale nie zawierają one cech pozwalających na identyfikacje użytkownika.
 
Rejestracja użytkowników
Formularz rejestracyjny został stworzony w celu gromadzenia danych, które pozwolą na rozwijanie serwisu tak aby spełniał on oczekiwania użytkowników, informacje o użytkownikach będą również wykorzystywane do tworzenia promocji i konkursów dla użytkowników ekkr.republika.pl Wypełnienie i wysłanie formularza oznacza zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Formularz używany podczas zapisywania się i logowania do ekkr.republika.pl jest zabezpieczony protokołem bezpieczeństwa SSL zapewniającym maksymalną ochronę transmisji danych w sieci Internet. ekkr.republika.pl nie udostępnia danych pochodzących z formularza osobom trzecim
 
Cookies
ekkr.republika.pl stosuje "cookies" w celu zapewnienia poprawnego działania systemu. "Cookies" jest zapisywany tylko na czas działania przeglądarki. "Cookies" jest informacją zapisywaną przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
 
Zmiany w polityce ochrony prywatności
ekkr.republika.pl będzie informowała o wszelkich zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług ekkr.republika.pl